Lesreglement

Lesvoorwaarden Prestige Tennis Academy van toepassing:

 1. Een lesuur duurt 50 minuten.
 2. De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging waarbij gelest wordt. Voor inschrijven van het lidmaatschap kijk op de betreffende site.
 3. Bij afwezigheid van de tennislerares door ziekte of afwezigheid wordt de les altijd ingehaald.
 4. Gemiste groepslessen of privélessen door de leerling/leerlingen zelf kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.
 5. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. van de leerling volgt geen restitutie van lesgeld.
 6. Indien een cursist een les mist door eigen toedoen (te laat of niet afmelden) kan deze niet worden ingehaald.
 7. Wanneer na meer dan 25 minuten de les wordt gestaakt in verband met regen, dan zal die les worden beschouwd als zijnde gegeven.
 8. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties.
 9. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient uiterlijk twee weken na aanvang van de eerste les te worden voldaan. In overleg met de tennislerares is het mogelijk om in twee termijnen te voldoen.
 10. Binnen 2 weken na aanvang van de lessen moet het lesgeld worden overgemaakt naar de ING BANK, rekening nummer NL39INGB0006986131, TNV Prestige Tennis Academy.
 11. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 12. Is de betaling niet voldaan voor aanvang van de 3de les zullen de lessen stopgezet worden voor de betreffende leerling.
 13. Prestige Tennis Academy zal in de week voorafgaand aan de start van de lessen telefonisch of per email berichten in welke groep de cursist geplaatst wordt.
 14. Prestige Tennis Academy streeft er naar iedereen in te delen conform het inschrijfformulier. Prestige Tennis Academy behoudt zich echter het recht om bij groepslessen af te wijken van de door de cursist opgegeven groepsgrootte en voorkeur. Bij verandering van 4 naar 2 personen wordt voor de start van de eerste les contact opgenomen met de cursist.
 15. Bij aanvang van de lessenreeks gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor tennislessen en bent u bekend met de inhoud van deze voorwaarden.
 16. Prestige Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 17. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Prestige Tennis Academy, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 18. Alle lessen die komen te vervallen vanwege de corona worden niet ingehaald.
 19. Lessen die uitvallen vanwege slechte weersomstandigheden,worden ingehaald met een max van 2 lessen. Bij meer dan 4 uitval lessen, wordt er een clinic georganiseerd om de uitgevallen lessen te compenseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *