Lesreglement

Lesvoorwaarden Prestige Tennis Academy van toepassing:

 1. Een lesuur duurt 50 minuten.
 2. De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging waarbij gelest wordt. Voor inschrijven van het lidmaatschap kijk op de betreffende site.
 3. Bij afwezigheid van de tennislerares door ziekte of afwezigheid wordt de les altijd ingehaald.
 4. Gemiste groepslessen of privélessen door de leerling/leerlingen zelf kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.
 5. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. van de leerling volgt geen restitutie van lesgeld.
 6. Indien een cursist een les mist door eigen toedoen (te laat of niet afmelden) kan deze niet worden ingehaald.
 7. Wanneer na meer dan 25 minuten de les wordt gestaakt in verband met regen, dan zal die les worden beschouwd als zijnde gegeven.
 8. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties.
 9. Voor lessen geldt de volgende regenregeling: bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen worden de eerste 2 lessen niet ingehaald en zijn voor risico van de leerling. De overige uitgevallen lessen zijn voor rekening van de tennisschool en worden met een maximum van 2 lessen op een ander tijdstip ingehaald.
 10. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient uiterlijk twee weken na aanvang van de eerste les te worden voldaan. In overleg met de tennislerares is het mogelijk om in twee termijnen te voldoen.
 11. Binnen 2 weken na aanvang van de lessen moet het lesgeld worden overgemaakt naar de ING BANK, rekening nummer NL39INGB0006986131, TNV Prestige Tennis Academy.
 12. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 13. Is de betaling niet voldaan voor aanvang van de 3de les zullen de lessen stopgezet worden voor de betreffende leerling.
 14. Prestige Tennis Academy zal in de week voorafgaand aan de start van de lessen telefonisch of per email berichten in welke groep de cursist geplaatst wordt.
 15. Prestige Tennis Academy streeft er naar iedereen in te delen conform het inschrijfformulier. Prestige Tennis Academy behoudt zich echter het recht om bij groepslessen af te wijken van de door de cursist opgegeven groepsgrootte en voorkeur. Bij verandering van 4 naar 2 personen wordt voor de start van de eerste les contact opgenomen met de cursist.
 16. Cursisten gaan er mee akkoord dat zij e-mails krijgen over lessen, evenementen en andere activiteiten die Prestige Tennis Academy onderneemt.
 17. Bij aanvang van de lessenreeks gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor tennislessen en bent u bekend met de inhoud van deze voorwaarden.
 18. Prestige Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 19. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Prestige Tennis Academy, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 20. De cursisten van LTV de Merenwijk krijgen 17 lessen waarvan 15 gegarandeerd. De cursisten van SVV krijgen 18 lessen waarvan 16 gegarandeerd.
 21. Bij uitval van de lessen wijkt de jeugd van LTV de Merenwijk uit naar Dekker Warmond. De volwassenen van LTV de Merenwijk wijken bij uitval van lessen uit naar SVV of Dekker Warmond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *